خدمات ما

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام

انجام پروژه‌های تحقیقاتی به سفارش مشتری

بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارها در خلال فعالیتشان با مسایل و مشکلات پیچیده فنی و تکنولوژیکی مواجه هستند که گاها منابع و امکانات لازم جهت حل آنها را اعم از نیروی محقق، دانش موضوعی مرتبط، تجهیزات و امکانات پژوهش، زمان و غیره را ندارند. واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام به عنوان یک شرکت ارایه کننده راهکار (Solution Provider) در حوزه صنایع ضد عفونی و گندزدای آب، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع دارویی، شیمی ساختمان و اطفای حریق می‌تواند در قالب تعریف پروژه‌ای تحقیقاتی به مشتریان مورد نظر ارایه خدمت نماید. این شرکت دارای سوابق و پیشینه انجام پروژه‌های موفقی در حوزه‌های یاد شده می‌باشد.

بهینه سازی و توسعه محصول

شرکت‌ها و صاحبان کسب و کارهای تولیدی به منظور کسب مزیت رقابتی محصولات خود پیوسته بدنبال کاهش هزینه فرایندهای تولید و افزایش برتری کیفی و تکنولوژیکی می‌باشند.

تکامل و بهینه سازی محصول و فرایندهای مربوط به تولید آن بر پایه تحقیقات و ایجاد نوآوری یکی دیگر از خدماتی است که شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام در قالب پروژه‌های توسعه محصول به مشتریان خود ارایه می‌نماید.

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام
تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام

تکوین و انتقال دانش فنی

دانش فنی محصول (Product Know-How) یا دانش فنی فرایند تولید آن (Process Know-How) یا میتواند ایجاد و تکوین گردد و یا می‌تواند از منابع و مراجع صاحب دانش فنی، کسب و انتقال یابد.

شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام در قالب قراردادهای ایجاد یا انتقال دانش فنی محصول خدمات مورد نظر مشتریان را نیز ارایه می‌نماید.

تجاری سازی محصولات

استاندارد سازی محصولات و اخذ پروانه استاندارهای اجباری یا تشویقی از سازمان استاندارد ملی ایران و یا سایر مراجع ذیصلاح داخلی و خارجی، ثبت اختراع محصولات نوآور، اخذ تایید محصول دانش بنیان از معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری از جمله اموری است که کماکان در حوزه دانشی محصولات قراردارد.

این موارد از مهمترین مراحل تجاری سازی محصولات است که شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام خدمات آن را به مشتریان خود ارایه می‌دهد.

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام