فعالیت های اصلی

تحقیق و پژوهش

شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام تیمی متشکل از پژوهشگران و محققینی با مدارج علمی بالا و تجاربی ارزشمند در حوزه های مختلف علوم پایه و مهندسی در واحد تحقیق و توسعه خود در اختیار دارد.

حضور پژوهشگرانی از رشته‌های مختلف فرصت بروز خلاقیت ناشی از علوم بین رشته‌ای (Multidisciplinary sciences) و شکل گیری ایده‌های نو در واحد (R&D) این شرکت می‌گردد.

پروژه‌های تحقیقاتی پس از تعریف در واحد تحقیق و توسعه (R&D) برمبنای اصول و مبانی تحقیق و روش‌های تحقیق عمدتا کمی و تجربی پیگیری و اجرا می‌گردند. تعریف دقیق مسئله و سوالات اصلی تحقیق، مرور پیشینه تحقیقات انجام شده و ارایه پیشنهادات و فرضیات حل مسئله تحقیق و سپس آزمون و تحلیل نتایج تا دستیابی به راهکار نهایی (Final Solution) مراحل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی است.

وجه تمایز انجام اینگونه از پروژه‌ها در شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام ماهیت و مدیریت تجاری فرایند تحقیقات با بکارگیری روش‌های مدیریت پروژه‌های نامتعین (Uncertain Projects) می‌باشد.

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام
تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام

خدمات آزمایشگاهی

حین انجام مراحل پروژه های تحقیقات علمی طبیعاتا پژوهشگران فرضیات و یافته های نظری خود را می‌بایست به بوته آزمون‌های تجربی بگذارند. در مرکز نوآوری شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام، تلاش شده است با تجهیز آزمایشگاه‌هایی متناسب با نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی پژوهشگران در حوزه‌های کاری شرکت، این نیازها مرتفع گردد.

همچنین این شرکت با عقد قراردادهای مشارکت یا همکاری با سایر آزمایشگاهای مورد تایید سازمان استاندارد ایران، نظیر آزمایشگاه‌های دانشگاها، پارک‌های علمی فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی آزمون‌های مورد نظر خود را به انجام می‌رساند.

ساخت و تولید نیمه انبوه

با انجام مراحل تحقیق و در صورت دستیابی به نتایج مثبت آزمایشگاهی (Lab Scale)، دستاوردهای حاصل از تحقیق می‌بایست در شرایط  غیر ایده آل آزمایشگاهی تیز قابل تکرار باشد.

امکانسنجی فنی و قابلیت تولید اقتصادی مطابق الزامات در نظر گرفته شده در محصول پیش از تولید انبوه صنعتی، در مرحله‌ای بنام تولید نیمه انبوه یا (Bench Scale) مورد بررسی و توسعه قرار می‌گیرد.

شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام نیز کارگاه های متعددی را جهت نمونه سازی  (Prototype) و تولید نیمه انبوه محصولات مختلف در مرکز نوآوری خود مستقر در پارک علمی فناوری دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی نموده است. این امکانات مزایا و قابلیت های بسیاری را به منظور بهینه سازی فنی و اقتصادی جهت تولید انبوه محصولات، به همراه دارد.

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام
تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام

تجاری سازی محصولات

با توجه به اینکه فعالیت‌های حوزه بازاریابی و فروش محصولات نیازمند ایجاد پیش نیازهایی از قبیل اخذ استاندارهای اجباری محصول، مجوزهای فنی و پروانه‌های بهره برداری بوده و حتی موفقیت آتی محصولات در مقابل سایر رقبا نیز مستلزم بهینه سازی و کسب مزایای فنی رقابتی نظیر اخذ استانداردهای تشویقی محصولات می‌باشد، پیگیری و انجام مراحل فوق که کماکان در قلمرو حوزه دانشی است نیز یکی از فعالیت‌های کلیدی و اصلی شرکت توسعه توسعه فناوری کندوی زرفام می‌باشد.