درباره ما

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام

معرفی شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام

شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام (مسئولیت محدود) یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ فرانگر زرفام است که در سال 1400 به منظور انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و پدیدآوری محصولات و خدمات نوآور تاسیس گردید.

با توجه به ماموریت هلدینگ فرانگر زرفام در خصوص راه اندازی و تعالی بخشی به کسب و کارهای نوآور، شرکت کندوی زرفام موتور توسعه تمامی شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ فرانگر زرفام می‌باشد.

مرکز تحقیقات و نوآوری شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام واقع در پارک علمی فناوری دانشگاه تربیت مدرس است که با برخورداری از آزمایشگاه‌ها وکارگاه‌های نمونه سازی متعدد به همراه پتانسیل علمی دانشجویان ممتاز و اساتید فرهیخته علمی دانشگاه تاکنون محصولات نوآور و متمایز متعددی را توسعه داده است.

ماموریت ما

شرکت توسعه فناوری کندوی زرفام (مسئولیت محدود) یک شرکت تحقیقاتی دانش محور است که در حوزه مواد و روش‌های ساخت پیشرفته و توسعه محصولات نوآور فعالیت می‌نماید. دامنه فعالیت‌های آن شامل انجام پروژه‌های تحقیقاتی به منظور خلق یا کسب دانش فنی، فروش و انتقال دانش فنی مواد و روش‌های ساخت، توسعه و تجاری سازی محصولات نوآور، تولید از طریق برون سپاری یا سرمایه گذاری روی محصولات با فناوری بالا و مدیریت برند محصولات توسعه یافته می‌باشد.

این شرکت از طریق بکارگیری دانش روز دنیا در علوم پایه مانند فیزیک، شیمی و همچنین انواع حوزه‌های مهندسی مانند مهندسی مواد، پلیمر، سرامیک و غیره با بکارگیری پتانسیل نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد کشور، در ایران و منطقه خلق ارزش و ثروت می‌نماید.

تحقیق و توسعه محصولات نوین | توسعه فناوری کندوی زرفام